Kontakt oss

Støren Kulturhus
Tlf. 72 40 30 68
post@storenkulturhus.no
www.storenkulturhus.no

www.facebook.com/storenkulturhus

Adresse: 
Støren Kulturhus
Gauldal Skole- og Kultursenter
Basmoen 7 7290 Støren

Kulturhusleder Knut Inge Solem
Tlf. 72 40 30 68

Markedsføring/Arrangement
Tlf. 72 40 30 68
 - Mob. 959 70 869 - knut.solem@mgk.no

Kafeansvarlig Tone Rise
Tlf. 72 40 30 72 - Mob. 950 31 869 - tonris@mgk.no

Teknisk ansvarlig Marius Kjelstad
Tlf. 72 40 30 72 - Mob. 954 72 795 - makjel@mgk.no

Kinoansvarlig Kristian Moan
Mob. 986 96 739 - krimoa@mgk.no

Driftspersonanale GSK:
Driftsleder Svein Granøien - Tlf. 900 87 277

For kontakt med andre virksomheter i GSK, se fanen "Om GSK".

_
_
_