3

Alien: Den 8. passasjeren m/ foredrag

Foredrag kl 18.00
Alien: Den 8.passasjeren” kl 19.00
(Billetten inkluderer både foredrag og film)

Foredragsholder Madelen Krogh forteller:

“...jeg kommer til å snakke om de funnene jeg fant i min masteroppgave og hvorfor jeg mener filmen har vært revolusjonerende. Jeg kommer også til å snakke litt om Ellen Ripley som karakter, og hvordan denne rollen har åpnet nye dører innenfor både horror og sci-fi. I og med at Alien fyller 40 år i år, kommer jeg selvfølgelig til å ta med det sjangerhistoriske perspektivet, samt fortelle litt om hvorfor jeg mener denne filmen er interessant og hvorfor den skiller seg ut…”

Krogh har en master i medievitenskap med et fordypningsår innenfor filmvitenskap. Masteroppgaven har først og fremst et filmteoretisk perspektiv. Hun gikk fem år på NTNU, ved Dragvoll.

"Denne masteroppgaven tar for seg rollefiguren og begrepet «The Final Girl» sin utvikling gjennom fire tiår i et feministisk perspektiv. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om begrepet og rollefiguren har endret seg, og om dette har en sammenheng med de ulike feministiske bølgene som har gått gjennom samfunnet vi lever i. Gjennom å analysere filmene Hush, Motorsagmassakren, Alien og Scream skal jeg undersøke om rollefiguren har endret seg i løpet av fire tiår. Denne oppgaven er først og fremst basert på analyser av de ulike filmene som er nevnt, med fokus på om filmene skiller seg ut i slasherkonvensjonene eller ikke, samt et fokus på filmens «Final Girl» og hvordan hun fungerer i henhold til slasherkonvensjonene. Resultatet av oppgavens analyser er at rollefiguren og begrepet har endret seg og at dette også kommer som en konsekvens av at slasherfilmen som sjanger har gjennomgått en utvikling, samt det faktum at de feministiske bølgene i samfunnet rundt har hatt innflytelse på filmene og populærkulturen rundt. «The Final Girl» har gått fra å være et tomt skall på 1970-tallet, til å bli en moderne og dynamisk kvinne i 2016. Fra Sally Hardesty i Motorsagmassakren til Maddie Young i Hush har rollefiguren gjennomgått en drastisk utvikling. Dette viser at slasherfilmen er i endring og at rollefiguren «The Final Girl» har gjennomgått en stor prosess siden hun først dukket opp i Motorsagmassakren i 1974."

(Beskrivelse av masteroppgaven hentet fra NTNU sin side)


Om filmen:

Alien

USA/Storbritannia, 1979
Regi: Ridley Scott
Manus: Dan O’Brian/Ronald Shusett
Foto: Derek Vanlint
Musikk: Jerry Goldsmith
Medvirkende: Signourney Weaver, Ian Holm, John Hurt, Veronica Cartwright, m.fl.
Språk: Engelsk tale, norske undertekster
Spilletid: 112 min.

_
_
_