Personvernerklæring DX

Støren Kulturhus brukar Dialog exe AS (DX) som leverandør av nettside og billettsystem. Under finner du deira personvernerklæring for korleis dei trygt behandlar den informasjonen som kjem inn gjennom bruk av disse.

1.0 Innledning

I Dialog exe AS (videre omtalt som “vi” eller “DX”) er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi ønsker i denne personvernerklæring å forklarer hvilke personopplysninger DX innhenter både online (blant annet gjennom apps) og offline, og hvordan vi bruker disse. Målet med denne erklæringen er å være åpen om den data vi samler om deg, og gi deg forståelse om hvordan slike data brukes og deles.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovverket.

Vi har to roller når det gjelder behandling av personopplysninger:

 1. Vi vil hovedsakelig behandle personopplysninger på vegne av våre partnere og opptrer i slike tilfeller som databehandler.
 2. Vi er ansvarlig for driften av https://dx.no/ og https://ebillett.no/ og opptrer som ansvarlig for behandlingen av opplysninger som gjøres i forbindelse med dette. I tillegg kan vi behandle personopplysninger som vi mottar fra våre partnere til egne markedsanalyser og tjenesteutvikling.

 

2.0 Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss og hvordan du bruker våre tjenester, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon som du oppgir når du oppretter en brukerkonto hos oss, slik som navn, telefonnummer, e-postadresse.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger fra Partnere: Informasjon fra våre kunder, f.eks. kinoer, teatre, konserthus, festivaler eller andre promotører. Dersom du er har besøkt forestillinger hos en eller flere av våre kunder, vil vi kunne få informasjon om hvilke teaterforestillinger, konserter, kinoer og andre forestillinger du har besøkt dersom du har samtykket til det.

 

3.0 Hva bruker vi personopplysningene til

3.1 Tilby nettside:

Vi bruker opplysninger for å tilpasse våre nettsider til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å gjennomføre markedsanalyser og tjenesteutvikling.

3.2 Opprette brukerkonto:

Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord.

3.3 Statistikk:

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester og for å tilby våre kunder analyser som kan bidra til å utvikle deres produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

3.4 Kundeservice:

Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte support og administrere ditt kundeforhold.

Det rettslige grunnlaget for formål 3.1 og 3.3 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for 3.2 og 3.4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

 

4.0 Hvem deler vi personopplysningene med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med kunder og samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

 

5.0 Hvor lenge lagrer vi personopplysningene

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Opplysninger fra kunder: Vi lagrer eventuell informasjon fra kunder i opptil 6 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

 

6.0 Hvilke rettigheter har du

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i erklæringen.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

7.0 Informasjon om bruk av informasjonskapsler (Cookies)

I likhet med mange andre nettbaserte virksomheter bruker vi cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. For mer informasjon om vår cookiepolicy, kan du klikke her.

 

8.0 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene.

 

9.0 Informasjon om vår behandling av opplysninger som databehandlere

Når vi leverer driftstjenester eller vår løsning for billettsalg til kundene våre, er kundene behandlingsansvarlige. Vi opptrer kun som databehandler og etter instruksjoner fra kundene. I slike tilfeller vil kundenes personvernerklæring gjelde for behandlingen av personopplysninger som gjøres.

Også når vi opptrer som databehandler er vi opptatt av å ivareta personvernet. Vi har implementert tekniske og organisatoriske hjelpemidler for å møte de rettslige kravene og inngår avtaler med kundene våre som sikrer behandlingen av personopplysningene dine. Vi bistår også våre klienter med å sikre at de oppfyller kravene i personopplysningsloven.

 

10.0 Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Oddvar Haug Jenssen
Telefonnummer: 975 36 349
E-postadresse: ohj@dx.no
Adresse:
Dialog eXe
PB. 1302
8001 Bodø
_
_
_