1

Aldersgrenser på kino

KINOFILM HAR ALDERSGRENSER - men barns modenhet følger ingen grenser!

I Norge er det Medietilsynet som setter aldersgrensene på film som skal vises på kino, i tråd med lov om film og videogram. Grensen er et uttrykk for at filmens innhold kan være til skade for barn og unge under aldersgrensen.

Følgende aldersgrenser gjelder for filmer som skal vises på kino:

  • 6 år: Tillatt for alle barn sammen med voksne
  • 9 år: Adgang for barn ned til 6 år sammen med voksne
  • 12 år: Adgang for barn ned til 9 år sammen med voksne
  • 15 år: Adgang for unge ned til 12 år sammen med voksne
  • 18 år: Absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.

Aldersgrensene er juridisk bindende og må følges av kinoene eller andre som viser filmen. Hvis barnet er i følge med voksne, kan barn inntil tre år yngre enn aldersgrensen få bli med. Dette gjelder ikke 18-årsgrensen, som er absolutt.

Fraråding
Av og til fraråder Medietilsynet foreldre å ta med seg barn under aldersgrensen på en film. En fraråding er ment som en ekstra veiledning til foreldre/foresatte om å være særlig på vakt i forhold til filmens innhold og virkemidler. Dersom Medietilsynet fraråder foreldre til å ha med seg barn under aldersgrensen på kino finner du dette i filmdatabasen.

Filmens egnethet
Egnethet må ikke forveksles med aldersgrensene. Mens aldersgrensene er knyttet til en skadelighetsvurdering, handler egnethet om hvem filmen passer for.

Barnebillett:
Gjelder t.o.m fylte 14 år - dvs. frem til man fyller 15 år.

Mer informasjon om aldergrenser finner du hos www.medietilsynet.no

_
_
_