Kulturkafeen

Støren Kulturhus driver egen kiosk og kafe som er åpen samtidig med billettsalget.

Vi skal tilby det publikum forventer å finne i en kinokiosk, og vi har et tilbud som passer de forskjellige arrangementene i Kultursalen og ellers på kulturhuset.

Kulturkafeen er det første du møter når du ankommer GSK og er kulturhusets foaje, samtidig som det fungerer som kantine for skolesenteret på dagtid. Arealet kan leies til diverse arrangement, og egner seg godt til selskaper og andre sammenkomster. Det er bordplass til ca 120 personer og nærhet til utleiekjøkkenet. 

Kulturonsdag
Kulturhuset har jevnlig arrangementer i Kulturkafeen, og sammen med Biblioteket og Frivilligsentralen organiserer vi prosjektet "Kulturonsdag".

_
_
_