Om kulturhuset

Støren Kulturhus er ett av fire regionale kulturhus i Sør Trøndelag, beliggende sentralt på Støren, kommunesenteret i Midtre Gauldal Kommune. Støren ligger ved E6, ca en time sør for Trondheim, og er et knutepunkt for vei, jernbane, elver og dalfører.

Kulturhuset inneholder Kultursalen med en kapasitet på ca 430 seter, Støren Kino med 70 seter, Kulturkafeen og flere møte- og selskapslokaler. I tilknytting til huset er Prestegården Arena, en utescene med naturlig amfi. Vi leier ut lokaler til kulturarrangement, øvinger, møter, kurs/konferanse og selskaper. 

Støren Kulturhus har som mål å være tilgjengelig for alle, og gi et godt og bredt kulturtilbud. Regionens innbyggere skal få profesjonelle tilbud innen teater, musikk og annen kunst fra nasjonalt kjente artister, grupper og institusjoner, og et helhetlig og variert kinotilbud. Vi tilbyr også lokale lag og organisasjoner, med et spesielt fokus på unge, lokaliteter for sine arrangement.

Kulturhuset er en av flere virksomheter i Gauldal Skole- og Kultursenter (GSK), og er organisert som en del av Enhet for Kultur, fritid og voksenopplæring i Midtre Gauldal Kommune.

Støren Kulturhus ble etablert i forbindelse med byggingen av GSK, som åpnet høsten 2010. Ved åpningen av senteret ble store deler av kulturlivet og skolene i kommunen samlokalisert. I tillegg til kulturhuset finner man andre kulturvirksomheter som Midtre Gauldal Folkebibliotek, Kulturskolen og Frivilligsentralen i senteret. Mer info om senteret og dets innhold finnes under fanen "Om GSK".

_
_
_